Ujęcie podczas prowadzonych prac. Na zdjęciu widoczna jest również koparka 

Trwają prace nad budową drogi ul. Akacjowa w Święciechowie

Wykonawcą inwestycji jest firma DROMAR BIS z siedzibą w Przemęcie.

W ramach inwestycji wykonywana jest droga o długości 212,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia powierzchniowego do ścieku z kostki grafitowej i dalej do projektowanych wpustów ulicznych.

Koszt inwestycji brutto : 610 301,51 zł

Inwestycja odbywa się w ramach inicjatywy lokalnej - wkład mieszkańców 15 % wartości inwestycji.


Stopka