Ujęcie podczas wykonywanych prac na ul. Zielonej. Układanie kostki

Trwają prace na ul. Zielonej w Święciechowie

Rozpoczęto prace nad pierwszą z czterech ulic podpisanej umowy pn. ,, Budowa dróg ul. Zielonej i Lipowej w Święciechowie, ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych''

Wykonawcą inwestycji jest firma POLKOP Paweł Poloch reprezentowaną przez Annę Poloch ( Pełnomocnika ) z siedzibą w Lesznie.

Łączny kosz inwestycji brutto na wszystkie ulice : 1 175 743,16 zł

Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.


Stopka