Wielkopolska Izba Rolnicza - logo

Szkolenie chemizacyjne dla Rolników

Informujemy, że jak co roku Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje dla rolników szkolenia podstawowe oraz uzupełniające* z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (tzw. szkolenia chemizacyjne). Szkolenie zostanie zorganizowane w dogodnym dla uczestników miejscu po zebraniu grupy minimum 25 osób.

Zaświadczenia z odbycia szkolenia ważne są przez okres 5 lat.

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia chętnych przyjmuje Biuro Powiatowe WIR w Lesznie, ul. 1 Maja 1, pod numerem telefonu 534 660 360 lub mail: wirleszno@wir.org.pl.

*szkolenia uzupełniające (jednodniowe) przeznaczone są dla osób, które już wcześniej uczestniczyły w tego typu szkoleniach. Pozostałe osoby muszą ukończyć szkolenie podstawowe (dwudniowe).

Informujemy, że każdy, kto dokonuje zakupu i stosuje środki ochrony roślin powinien być przeszkolony w tym zakresie i posiadać stosowne zaświadczenie. Takie zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat i uprawnia do zakupu i stosowania środków ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych. Ponadto, każdy rolnik zobowiązany jest prowadzić ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin.


Stopka