Logotyp projektu Poznaj Polskę 

Szkoła Podstawowa w Lasocicach otrzymała dofinansowanie w ramach projektu ,, Poznaj Polskę ''

W ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki Gmina Święciechowa otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 33 768 zł(całkowity koszt zadania wyniósł 65 010 zł, wkład własny 31 242 zł) na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w 2022 roku.

Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację zadania otrzymała Szkoła Podstawowa w Lasocicach

Celem projektu jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lasocicach odwiedzą Kraków, Kopalnie Soli w Wieliczce, Zakopane, Wrocław.

Logotyp: Ministerstwo Edukacji i Nauki , Polski Ład , Poznaj Polskę

Stopka