Logotyp gminy Święciechowa

SPRZEDAŻ WĘGLA !!! CENA 1 TONY WĘGLA 1.450,00 ZŁ.

W związku z pismem Ministerstwa Aktywów Państwowych węgiel nabyty przez gminę w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego, niesprzedany do dnia 31 lipca 2023 roku podlega gospodarowaniu przez gminę jako mienie komunalne i przeznaczyć go można na realizację zadań własnych np. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej lub też można go sprzedać innym podmiotom, w tym osobom fizycznym.

W związku z powyższym sprzedaż węgla dla osób fizycznych prowadzona będzie od 30 października 2023 roku do wyczerpania zasobów.

Sprzedaż węgla kamiennego w sortymentach orzech odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych po wcześniejszym złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 6 (telefon 065 5 333 529).

Wniosek


Stopka