Plakat informujący o wydarzeniu 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Stowarzyszenie NASZE TRZEBINY zaprasza dzieci z klas V szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa do udziału w gminnym konkursie plastycznym w ramach projektu ,, Przyroda bogactwem Trzebin''.

W ramach konkursu dzieciny winny wyszukać na stronach https://crfop.gdos.gov.pl/CRFO...

oraz https://mapy.zabytek.gov.pl informacje o Pomnikach Przyrody w gminie Święciechowa.

Nabór prac potrwa do 15.09.2022 r. włącznie do godz. 23:59. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 30.09.2022 r.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wykonać poprzez przesłanie skanu lub wyraźnego zdjęcia pracy konkursowej na adres mailowy nasze.trzebiny@gmail.com   do dnia 15.09.2022 r. do godz. 23:59 wraz z kartą zgłoszeni.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia - wersja PDF

Karta Zgłoszenia- wersja WORDStopka