Logotyp gminy Święciechowa

Rusza termomodernizacja szkoły w Święciechowie.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie oraz budowa wolnostojącej, kontenerowej kotłowni gazowej”. Do przetargu wpłynęły trzy oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mirosław Miałkowski, Kłoda 59 C, 64 – 130 Rydzyna.

Umowę na realizację przedmiotowej inwestycji podpisano 21 kwietnia 2017 r. . Wartość umowy to 2.271.795,78 zł brutto. Prace mają ruszyć w maju 2017 r. i potrwają do sierpnia przyszłego roku.

Warto przypomnieć, że zadanie jest dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Logotypy Funduszu Europejskiego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska

Stopka