Rozpoczęto prace nad rozbudową plaży w Gołanicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu budowę budynku socjalno – sanitarnego w miejscowości Gołanice w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Planowane efekty operacji pn. ”Budowa wraz z rozbudową obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach” to 1 szt. zmodernizowanego obiektu infrastruktury rekreacyjnej, 480 osób korzystających ze wspartej infrastruktury

Rozpoczęły się prace na budowie pod nazwą "Budowa wraz z rozbudową obiektów zagospodarowania plaży w Gołanicach". Zadanie głównie obejmuje:

- Budowę budynku socjalno-sanitarnego w zabudowie wolnostojącej - wykonany w technologii tradycyjnej murowanej bez podpiwniczenia, zadaszonego dachem płaskim jednospadowym.

- Budowę instalacji wodociągowej i sanitarnej, przebudowę przyłącza wodociągowego zlokalizowanego na działce.

- Przebudowę linii eNN 0,4 kV, montaż złącza kablowego ZK1-1P oraz przeniesienie układu pomiarowego, sieci wewnętrzne, instalację odgromową i uziemienia, instalację elektryczną i oświetleniową.

Zadanie realizuje w oparciu o umowę nr 106/18 z dnia 02.05.2018 r. Firma Remontowo-Budowlana Adam Żak, Kłoda 16A/7, 64-130 Rydzyna.

Wartość robót brutto 450 368,92 zł.

Termin wykonania do 30.06.2018 r.


Stopka