Logotyp UNHCR

Program Pomocy Finansowej UNHCR dla osób przybyłych z Ukrainy

Czym jest program pomocy finansowej UNHCR w Polsce?

  • Począwszy od marca, UNHCR oferuje krótkoterminową pomoc materialną dla osób przybyłych z Ukrainy w celu wsparcia ich integracji w Polsce
  • Program nie jest powiązany z innymi programami wsparcia istniejącymi w Polsce, w tym z rejestracją numeru PESEL
  • UNHCR nie prowadzi rejestracji uchodźców oraz nie nadaje statusu uchodźcy. Program ma jedynie na celu wsparcie humanitarne.

Gdzie znajdują się centra rejestracji gotówki UNHCR? Kiedy są otwarte?

  • Musisz umówić się na wizytę przed przyjazdem do centrum
  • UNHCR ma centrum m.in. w Galerii Malta, Maltanska 1, Floor 1 (upstairs). Od niedzieli do piątku w godzinach, 8:00-16:00

Ile wynosi wartość oferowanej pomocy finansowej?

  • Miesięcznie, uprawnieni odbiorcy otrzymają 700 złotych na 1 osobę + 600 złotych na kolejną osobę w rodzinie (limit osób wynosi 4)
  • Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu, przez okres minimum 3 miesięcy

więcej informacji na stronie: https://help.unhcr.org/poland/...


Stopka