Plakat informujący o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

Podsumowanie składania deklaracji CEEB

30 czerwca 2022 r. upłynął ustawowy termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na terenie Gminy Święciechowa złożonych zostało 2439 deklaracji , co daje wypełnienie bazy CEEB w 85%.
1896 deklaracji zostało wprowadzonych do systemu CEEB przez pracownika gminy , 543 deklaracje zostały wprowadzone do systemu CEEB samodzielnie przez mieszkańców poprzez profil zaufany.

Właścicieli budynków, którzy nie zgłosili jeszcze źródeł ciepła i źródeł spalania paliw zachęcamy do jak najszybszego uzupełnienia deklaracji:

1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl –bez potrzeby wychodzenia z domu. Jej wypełnienie w aplikacji nie zajmie dłużej niż kilka minut.

2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w urzędzie gminy.

Druki dostępne są na naszej oficjalnej stronie internetowej: https://swieciechowa.pl/centralna-ewidencja-emisyjno%C5%9Bci-budynk%C3%B3

Pamiętaj, obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje:
• dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
• dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,


Stopka