Logotyp - Wielkopolska Odnowa Wsi 

Podpisano umowy na wykonanie wiaty oraz nasadzeń w ramach zadania pn. ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach ''

Podpisano umowę z Panem Przemysławem Obijalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Geen-Pack z siedzibą w Buk Góralski na budowę wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem oraz z Panem Damianem Siebierskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ALEOGRODNICZY z siedzibą w Lesznie na zakup sadzonek roślin.

W ramach zadania wykonana zostanie wiata wraz z wyposażeniem ( 4 stoły i 8 ławek bez oparcia ) oraz zakup 112 roślin wraz z nasadzeniem ( świerk serbski, sosna czarna, kasztanowiec biały, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowa, klon globosum )

Łączna kwota brutto na wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem - 104.550,00 zł
Termin wykonania 10 listopada 2022 r.

Łączna kwota brutto na zakup roślin wraz z nasadzeniami - 8.256,60 zł
Termin wykonania 28 października 2022 r.

Na zadanie ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach '' gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu ,, Pięknieje wielkopolska wieś'' na kwotę 37.600,00 zł


Stopka