Ujęcie po podpisaniu umowy. Wójt Gminy Święciechowa Pan Marek Lorych oraz wykonawca inwestycji Pan Marcin Grygier ściskają sobie dłoń. W drugiej ręce trzymają podpisane umowy. Stoją przed stołem ubrani w białe koszule 

Podpisano umowę na zadanie pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie Nowe''

W dniu dzisiejszym podpisano umowę na zadanie pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie Nowe'' z firmą ,, COMPLEX INSTAL MARCIN GRYGIER'' z siedzibą w Śremie.

Koszt inwestycji brutto : 7 133 997,21 zł

Gmina na realizację zadania pozyskała promesę na kwotę 6 175 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Planowany termin zakończenia prac: 16 miesięcy od podpisania umowy

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki powstające na trenie miejscowości Długie Nowe do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Długie Stare.


Stopka