Dwie osoby, jedna podpisuje umowę

Podpisano umowę na zadanie pn. ,, Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych''

Podpisano umowę na zadanie pn. ,, Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych'' z firmą OGRÓD MARZEŃ Łukasz Potocki z siedzibą w Kościanie.

Prace wykonane zostaną w Przedszkolu Samorządowym ,, Kraina Radości'' w Święciechowie przy wykorzystaniu wód opadowych z dachu przedszkola. Zagospodarowane wody opadowe zużywane zostaną na potrzeby własne przedszkola - nawodnienia terenu zielonego wokół przedszkola. Drzewa, krzewy, trawy umilają dzieciom i opiekunom czas spędzony na zabawie na świeżym powietrzu. Zieleń przy placach zabaw znajdujących się na terenie przedszkola odgrywa również rolę edukacyjną, dlatego istotne jest aby utrzymać ten teren w dobrym stanie, szczególnie w okresie letnim gdzie nasila się ryzyko suszy oraz problemu z brakiem wody. 

Koszt inwestycji brutto: 98.398,77 zł

Zadanie  współfinansowane jest przez  Samorząd  Województwa  Wielopolskiego  w  ramach programu pn. „Deszczówka” w kwocie 80 388,00 zł 

Planowany termin zakończenia prac : 23.11.2022 r.


Stopka