Logotyp - Wielkopolska Odnowa Wsi 

Podpisano umowę na udzielenie dofinansowania na zadanie pn, ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach''

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dofinansowania na zadanie pn, ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach'' w ramach konkursu ,, Pięknieje wielkopolska wieś''

Zakres umowy obejmuje pierwszy etap zadania na prace związane z dostawą i montażem jednej wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem ( stoły i ławki bez oparcia ) oraz wykonanie nasadzeń ( drzewa iglaste, krzewy liściaste, łąka kwietna - przygotowanie i zasiew ) 

W kolejnych latach planuje się dalsze zagospodarowanie przestrzeni poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, ścieżki sensorycznej i kolejnych nasadzeń.

Łączne koszty kwalifikowane : 53.816,37 zł

Kwota dofinansowania : 37.600,00 zł

Środki własne gminy: 16.216,37 zł 


Stopka