Zdjęcie grupowe. Na zdjęciu: Wójt Gminy, Zastępca Skarbnika, Radna oraz Sołtys sołectwa Długie Stare, członkini Rady Sołeckiej, Starosta, Przewodniczący Rady Powiatu, WiceMarszałek oraz radna Sejmiku Wojewódzkiego 

Podpisano umowę na udzielenie dofinansowania na zadanie pn. ,, Utworzenie parku fitness w Długiem Starem ''

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dofinansowania na zadanie pn, ,, Utworzenie parku fitness w Długiem Starem'' w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Zakres umowy obejmuje;

- dostawę i montaż dwóch czterostanowiskowych urządzeń siłowni zewnętrznej ( dwa pylony czterostanowiskowe, w tym na jednym pylonie: biegacz, rower, wioślarz, orbitrek. Na drugim pylonie : surfer, krzesło do wyciskania, twister oraz prasa nożna ),

- dostawę i montaż jednej ławeczki treningowej ( ławka rowerek ),

- dostawę brakujących elementów wiaty ( m.in. łaty, pokrycie dachu, papa, kotwy, farba ) oraz montaż wiaty rekreacyjnej,

- dostawę i montaż wyposażenia wiaty - zakup trzech ławostołów do wiaty,

- wykonanie kostki wraz z obrzeżami oraz zakup 2 koszów na śmieci. 

Łączne koszty kwalifikowane : 78 599,66 zł

Kwota dofinansowania : 54.000,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego : 24.599,66 zł


Stopka