Zdjęcie przedstawia 4 osoby : 2 kobiety i 2 mężczyzn. ( Pani Zofia Szalczyk z Radna Województwa Wielkopolskiego, Panią Annę Kaczmarek - Główna Księgowa Urzędu Gminy w Święciechowie, Pana Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Pan Marek Lorych - Wójt Gminy Święciechowa ) 
Pani Zofia Szalczyk trzyma tabliczkę informacyjną z kwotą dofinansowania oraz nazwą zadania. 
Wszystkie osoby na zdjęciu są elegancko ubrane na tle banera Wielkopolskiej Odnowy Wsi 

Podpisano umowę na udzielenie dofinansowania na zadanie pn. ,, Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych ''

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dofinansowania na zadanie pn, ,, Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych '' w ramach programu ,, Deszczówka ''

Prace wykonane zostaną w Przedszkolu Samorządowym ,, Kraina Radości'' w Święciechowie przy wykorzystaniu wód opadowych z dachu przedszkola. Zagospodarowane wody opadowe zużywane zostaną na potrzeby własne przedszkola - nawodnienia terenu zielonego wokół przedszkola. Drzewa, krzewy, trawy umilają dzieciom i opiekunom czas spędzony na zabawie na świeżym powietrzu. Zieleń przy placach zabaw znajdujących się na terenie przedszkola odgrywa również rolę edukacyjną, dlatego istotne jest aby utrzymać ten teren w dobrym stanie, szczególnie w okresie letnim gdzie nasila się ryzyko suszy oraz problemu z brakiem wody.

Łączne koszty kwalifikowane : 100 485,53 zł

Kwota dofinansowania : 80 388,00 zł

Środki własne gminy: 20 098,53 zł


Planowany termin zakończenia zadania: 30.11.2022 r.


Stopka