Na zdjęciu znajdują się 4 osoby od strony lewej Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodnicząca Sejmiku, Wójt Gminy Święciechowa oraz Skarbnik Gminy Święciechowa. W ręku trzymają tabliczkę z kwotą dofinansowania .
Panowie są w garniturach a Pani w sukience.

Podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. ,, Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa ''

Logotyp


W dniu dzisiejszym w Samorządowym Ośrodku Kultury podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. ,, Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa ''

W zabytkowym wiatraku - koźlaku przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie w celu jego ochrony i udostępniania mieszkańcom gminy.

Zakres prac: wymiana dachu ( m.in. rozebranie pokrycia, wymiana elementów konstrukcyjnych, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie elementów drewnianych, impregnacja, pokrycie dachu ) elementami kozła ( m.in. wymiana elementów konstrukcyjnych, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie elementów drewnianych, impregnacja ) remont odgromienia ( m.in. wymiana wsporników instalacji odgromowej , wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej) oraz dezynsekcja gazowa.

Łączna kwota kosztów kwalifikowanych : 134 891,00 zł
Kwota dofinansowania: 85 831,00 zł
Wkład własny gminy: 49 060,00 zł

Planowany termin zakończenia prac 30 czerwca 2024 roku.

Stan obecny wiatraka nie pozwala na jego wykorzystywanie.

Zaplanowane prace wpłyną korzystnie na stan, bezpieczeństwo, atrakcyjność i estetykę wiatraka.


Stopka