Logotyp Fundusze Europejskie 

Ogłoszono postępowanie na wykonanie serwerowni w Urzędzie Gminy Święciechowa


Więcej informacji

,,Część 2 zamówienia realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.''


Stopka