Informacja o dofinansowaniu w ramach Polskie Ładu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie Nowe

Ogłoszono przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie Nowe

Dnia 6 maja 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie Nowe. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki powstające na trenie miejscowości Długie Nowe do istniejącej sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Długie Stare.

Inwestycja jest współfinansowana w ramachRządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Planowana wartość inwestycji ujęta we wniosku o dofinansowanie to 6.500.000,zł, natomiast przyznane dofinansowanie to - 6.175.000,zł.

Więcej informacji


Stopka