Tablica informacyjna o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszono postępowanie na zadanie pn. „Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr.S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie''

Dnia 14 kwietnia 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr.S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie. Zadanie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz ciągami pieszymi.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Planowana wartość inwestycji ujęta we wniosku o dofinansowanie to 1.200.000,- zł, natomiast przyznane dofinansowanie w wysokości 1.140.000,- zł.


Link do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/przetargi/128-zamowienia-publiczne/roboty-budowlane/ogloszenia-o-przetargach/5052-budowa-drogi-nawierzchni-wraz-z-odwodnieniem-ulic-gen-t-kutrzeby-kmdr-s-mieszkowskiego-i-gen-s-grota-roweckiego-w-swieciechowie.html

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Stopka