Logotyp gminy Święciechowa

Ogłoszono postępowanie na roboty budowlane w Szkołach Podstawowych w Gminie Święciechowa w ramach projektu - Dostępna Szkoła

Stopka informująca o dofinansowaniu z Uni Europejskiej

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.


Więcej informacji


Stopka