informacja o naborze w ramach programu CIEPŁE MIESZKANIE 

Nabór zgłoszeń na wymianę źródła ciepła w budynkach wielorodzinych w ramach programu CIEPŁE MIESZKANIE

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że Gmina Święciechowa zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o udział w Programie Priorytetowym '' CIEPŁE MIESZKANIE''.

Program skierowany jest do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych.

Właściciel lokalu mieszkalnego ubiegający się o dotację zobowiązany będzie do demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
a) zakup i montaż:

- pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze

- lub kotła gazowego kondensacyjnego

- lub kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

- lub ogrzewania elektrycznego,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (zgodnie z datą wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Termin zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2025 r.

Wysokość możliwej do otrzymania dotacji zależeć będzie od dochodów beneficjenta.

Poziom 1 - podstawowy: dochody roczne nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 2 - podwyższony: dochody miesięczne nie przekraczają kwoty:
- 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
- 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 3 - najwyższy: dochody miesięczne nie przekraczają kwoty:
- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
- 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Warunkiem otrzymania dotacji będzie zobowiązanie właściciela lokalu mieszkalnego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Dokumenty przyjmowane będą przez gminy

Każda z zainteresowanych osób które chcą przystąpić do programu prosimy o kontakt z Panią Iwoną Harbuz - Kudak tel. 65 5333 516 lub w biurze nr 5 ( półpiętro ) przy ul. Ułańskiej 4


Stopka