Zdjęcie węgiel

Nabór wniosków na sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach

Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Wójt Gminy Święciechowa informuje o przystąpieniu do zakupu węgla.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Gospodarstwo domowe korzystające z węgla jako główne źródło ciepła, ma możliwość zakupu tańszego opału w cenie 2.000,00 zł za tonę.

Zakup węgla preferencyjnego będzie można dokonać w dwóch transzach maksymalnie 3 tony w okresie grzewczym 2022/2023:
- w okresie do 31 grudnia 2022 roku w ilości 1,5 tony
- w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku w ilości 1,5 tony.

Informujemy, że do sprzedaży w ramach złożonego wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego do sprzedaży przeznaczony będzie węgiel:

- orzech o gramaturze od 2,5 cm do 8 cm,

- groszek o gramaturze od 0,8 cm do 3 cm,

- miał o gramaturze od 0,1 cm do 3 cm.

Choć niektórzy uważają, że groszek to to samo co ekogroszek to występują jednak różnice.

Gramatura ekogroszku wynosi od 0,5 cm do 2,5 cm poza tym ekogroszek ma niższą zawartość siarki i popiołu.

Stosowanie węgla groszku w piecach z podajnikiem może być ryzykowane, zależy bowiem od konkretnego modelu pieca. Palenie paliwem innym niż określonym w dokumentacji technicznej ruchowej kotła może spowodować jego uszkodzenie, a co za tym idzie odmowa naprawy gwarancyjnej przez producenta kotła.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa ul. Ułańska 4 pokój nr 6 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Załącznik:Stopka