Logotyp gminy Święciechowa

LVI SESJA RADY GMINY


23 marca 2023 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się LVI SESJA RADY GMINY

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie za rok 2022.
 4. Projekty uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023 – 2032,
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023,
 • w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Święciechowa,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gołanice,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Święciechowa, gmina Święciechowa,
 • w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Ogrody przysiółek wsi Lasocice,
 • w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Święciechowa,
 • w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2023 roku.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.


Stopka