Komunikat w sprawie szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

W twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat?

Możesz złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę na obszarach gdzie istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach).

Dla Gminy Święciechowa można to sprawdzić na stronie:

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,3013052/

Wniosek składa się poprzez publiczną aplikację do szacowania strat spowodowanych przez suszę, bez udziału Komisji.

Wniosek i instrukcję, jak wypełnić wniosek, znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych/

Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ).

Dzięki temu możesz otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.Stopka