Komunikat kąpieliskowy

Komunikat kąpieliskowy

W przedmiotowym komunikacie oprócz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w których przeprowadzono ocenę jakości wody zawarto również obiekty, które nie zostały jeszcze uruchomione stąd nie posiadają wydanej oceny jakości wody.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż nie należy korzystać z kąpieli w obszarach w których nie przeprowadzono oceny jakości wody oraz w których stwierdzono zakaz kąpieli.

W przypadku zmian jakości wody w kąpieliskach w sezonie wydawane będą kolejne komunikaty. Aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach można uzyskać bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Szczegółoweinformacjeo kąpieliskach(nie tylko o jakości wody) zamieszczone
online na Serwisiekąpieliskowym funkcjonującym wpostaci aplikacji internetowejna stronie
https://sk.gis.gov.pl/

KOMUNIKAT KĄPIELISKOWY


Stopka