Logotyp gminy Święciechowa

Informacja Wójta Gminy

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 27.07.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul.Ułańska 4, zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz.1899 ze zmianami ) został wywieszony na okres 21 dni wykaz :

- lokalu użytkowego położonego w Niechłodzie ( w budynku sali wiejskiej), przeznaczonego do najmu na prowadzenie działalności gospodarczej .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, pod nr telefonu 65 53 33 522.


Mapka lokalizacyjna budynku


Stopka