Logotyp gminy Święciechowa

Informacja dotycząca rejestracji uchodźców z Ukrainy

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji od 12 marca prowadzona jest przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce.

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:
- są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
- są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
- są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
- są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Rynek 14a, pok. nr 4 ( parter)

Wniosek należy złożyć osobiście !
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku - z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?
- Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Druk formularza dostępny poniżej.
-Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie (takie jak na dowód osobisty).
-Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość (np. paszport, akt urodzenia). Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
-Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Wnioskodawca otrzyma bezpłatnie wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Załączniki
TytułTypRozmiarDataDodał
Wniosek o PESEL dla UKR zm v 02 (wniosek-o-PESEL-dla-UKR_zm-v.02.pdf)pdf519.29 KiB2022.03.29 09:23Sandra Sztor
Wniosek o PESEL dla RUS zm v 02 (wniosek-o-PESEL-dla-RUS_zm-v.02.pdf)pdf550.91 KiB2022.03.29 09:23Sandra Sztor

Stopka