Zdjęcie przedstawia zakupione laptopy leżące na stole. 

I tura laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów !

Laptopy, które zostały zakupione przez gminę, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w PGR-ach.

Łączny koszt zakupu laptopów dla dzieci to ponad 500 000,00 tysięcy złotych.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach I tury dostarczono pierwszych 100 laptopów, w II turze dostarczonych zostanie kolejnych 152.

Kolejność wydawania laptopów uwarunkowana jest kolejnością złożonych wniosków.

Pierwsze osoby otrzymały już pismo o dacie i miejscu odbioru laptopów. Niezwłocznie po otrzymaniu drugiej części laptopów od dostawcy, gmina skieruje podobne pisma dla pozostałych wnioskodawców.

Plakat informacyjny o dofinansowaniu
Stopka