Zdjęcie przedstawia węgiel

Gmina Święciechowa podpisała umowę na preferencyjny zakup paliwa stałego

Gmina Święciechowa podpisała umowę na preferencyjny zakup paliwa stałego z firmą WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach.

W dniu 23 listopada gmina złożyła zapotrzebowanie na zakup węgla w ilości 500 t. na podstawie złożonych do tej pory wniosków przez mieszkańców naszej gminy.

Jednocześnie informujemy, że nie doszło do podpisania umowy z firmą WĘGLOKOKS KRAJ S.A. z Piekar Śląskich. Spółka ta wycofała się, gdyż nie była w stanie zapewnić wystarczającej ilości węgla.

Na chwilę obecną nie znamy jeszcze terminu odbioru węgla od spółki WĘGLOKOKS S.A. oraz jakim sortymentem ( węgiel kostka, węgiel orzech, ekogroszek, miał ) będzie dysponować w/w spółka.

Informacje te będziemy Państwu przekazywać na bieżąco. 


Stopka