Informacja o dofinansowaniu dla Gminy Święciechowa

Gmina Święciechowa otrzyma dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

W drugim rozdaniu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Święciechowa otrzyma dofinansowanie na dwa zadania :

1) Budowa sali gimnastycznej w Długiem Starem w wysokości 4 010 000, 00 PLN.

2) Utworzenie parku rodzinnego-miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie w wysokości 3 100 535,00 PLN.


Stopka