Informacja o dofinansowaniu na łączną kwotę 2.398.046,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład  - edycja trzecia - PGR

Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja trzecia - PGR

W trzecim rozdaniu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR Gmina Święciechowa otrzyma dofinansowanie na dwa zadania :

1) Budowa dróg ul. Zielonej i Lipowej w Święciechowie, ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych w wysokości 1 623 180,00 zł

2) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa w wysokości 774 866,00 zł


Stopka