Zdjęcie przedstawia zapakowane 5 kompletów ubrań specjalnych oraz2 hełmy strażackie z wyposażeniem firmy Rosenbauer.

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu na wyposażenie dla OSP ŚWIĘCIECHOWA

Ochotnicza Straż Pożarna w Święciechowie podpisała umowę o dofinansowanie zakupu wyposażenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach dofinansowania zakupiono 5 kompletów ubrań specjalnych oraz 2 hełmy strażackie z wyposażeniem firmy Rosenbauer.

Tytuł projektu: „Zakup ubrań specjalnych i hełmów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie.”

Wartość projektu: 21.482,69 zł.

Wartość dofinansowania: 20.000,00 zł.

Logo Wojewódzkiego Fundudszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuStopka