Kolaż 4 zdjęć wykonanej inwestycji w ciągu dnia oraz wieczorem jak lampy świecą

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Juliana Tuwima w Święciechowie

Wykonawcą inwestycji była firma ,, ELEKTROINSTAL'' Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. W ramach zadania postawiono 5 słupów oświetlenia drogowego z oprawami LED.

Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji brutto: 43 741,11 zł


Stopka