Zdjęcie wykonanej inwestycji. Ujęcie w dzień oraz w nocy jak świeci lampa

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jana Brzechwy w Święciechowie

Wykonawcą inwestycji była firma ,, ELEKTROINSTAL'' Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. W ramach zadania postawiono 2 słupy oświetlenia drogowego z oprawami LED.

Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji brutto: 16 304,86 zł


Stopka