Logotyp gminy Święciechowa

Ankieta w celu przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Szanowni mieszkańcy Gminy Święciechowa

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Zebrane informacje oraz opinie pozwolą nam na rzetelne i zgodne z Państwa oczekiwaniami opracowanie dokumentu. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystywane w procesie formułowania dokumentu oraz pozwolą oszacować wielkość emisji gazów cieplarnianych. Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się, w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są poprawa stanu powietrza oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Chcielibyśmy, aby opracowywany dokument był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział. Jeżeli planują Państwo działania inwestycje, prosimy również o wypełnienie dołączonej Karty Zgłoszenia Projektu. Celem jest zbadanie planów naszych mieszkańców w zakresie inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną (zgłoszenie projektu do Gminy nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania na wskazaną inwestycje).

Ankieta dla mieszkańców:

https://docs.google.com/forms/d/13pZ8oF28sD9GjnRakd3UJ89h3qISEIM0J5bRsoVIeLM/edit?usp=sharing

Ankieta dla przedsiębiorców:

https://docs.google.com/forms/d/1fP1U0olPEdyZDv6y58Sj1LbXIly7eOXSvB1EemagE0Q/edit?usp=sharing

Termin na składanie ankiet upływa 12 maja 2022 r.


Stopka