Plakat informujący 

Akcja ZIMA

Osoby pozbawione schronienia oraz możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie przypomina o działaniach na rzecz osób bezdomnych:

- pomoc finansowa : zasiłki stałe i okresowe, celowe na odzież, żywność, leki, opał,

- bezpłatna odzież,

- dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowana ze środków publicznych,

- wydawania skierowań umożliwiających skorzystanie ze schroniska dla Osób Bezdomnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa, tel: 655330732, 655330032, 519-687-828


Stopka