Logotyp gminy Święciechowa

2022.11.24 - L SESJA RADY GMINY

24 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się L Sesja Rady Gminy Święciechowa.  


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Projekty uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032,
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
 • w sprawie podatku od środków transportowych,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
 • w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
 • w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
 • nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Strzyżewice,
 • zmieniająca Uchwalę XLVI/427/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Henrykowo,
 • zmieniająca Uchwalę XLVIII/437/2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 11 października 2022 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Henrykowo,
 • w sprawie rozpatrzenia petycji.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.


Stopka