""

2018

Opublikowano w dniu 2019.09.12 przez Sandra Sztor - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę Inne

Lp.   Treść petycji                                                    Sposób rozstrzygnięcia

1.      Przekazanie petycji do dyrektorów szkół                     pozytywny
         podstawowych, pełnomocnika ds. profilaktyki

         i rozwiązywania problemów alkoholowych,

         kierownika wydziału oświaty.

2.     Remont drogi z m. Niechłód do m. Wincentowo           przekazano                                                                                           wg. właściwości

3.    Zwiększenie liczby godzin otwarcia                               pozytywny
       kompleksu sportowego Orlik w Święciechowie 

4.    Oszacowanie podmiotów gospodarczych które               negatywny
        nie korzystają z przyłączy gazowych oraz
        planowane lub rozpoczęte inwestycje w zakresie
        budowy nowych zakładów przemysłowych.

5.    Montaż oświetlenia ulicznego w Przybyszewie                pozytywny
       na ul. Sosnowej, Jodłowej, Świerkowej i Przylesie. 

6.   Realizacja projektu drogi ul. Kolejowej w Lasocicach.     pozytywny  

7.   Przekazanie petycji do wszystkich podległych szkół         pozytywny
      podstawowych ( również tzw. Zespołów Szkół ).

8.   Wdrożenie Systemu Zarządzania i Monitorowania            negatywny
      Energii.   

9.   Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niechłód.                 negatywny   

10. Dokonanie analizy możliwości wdrożenia procedur           pozytywny
      związanych z pełnym używaniem środków komunikacji                            
      elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień
      publicznych.

       

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon