Wsie wchodzące w skład gminy

Długie Nowe

Wieś leży przy drodze krajowej nr 12, nad Krzyckim Rowem. Do 1939 r. była to wieś nadgraniczna. Dawna granica państwowa ustanowiona Traktatem Wersalskim

przebiegała tak, jak obecna granica województw: wielkopolskiego i lubuskiego. Długie Nowe podobnie jak wiele innych wielkopolskich wsi przeżyło w końcówce XIX wieku napływ ludności niemieckiej. Był to efekt polityki osiedleńczej pruskiego zaborcy.

We wsi zachował się dawny cmentarz ewangelicki.

 

Urząd

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

 

 

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48


NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8-16
wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007