Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Projekt „Szkolny Klub Sportowy” 2017

Opublikowano w dniu 2017.04.06 przez Magdalena Jaraczewska - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Komunikaty

Gmina Święciechowa przystąpiła do programu „Szkolny Klub Sportowy”. Na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie, realizatorem zadania w naszym województwie, jest Szkolny Związek Sportowy ”WIELKOPOLSKA”.  Program realizowany jest w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży; ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki decyzją nr 50 z dnia 14 listopada 2016 roku, zatwierdzonym przez Ministra Sportu i Turystyki, Witolda Bańkę. Gmina Święciechowa, jako jednostka współfinansująca, zadeklarowała udział finansowy w realizacji programu.

Wszystkie trzy szkoły z terenu gminy Święciechowa, zgłosiły do udziału w programie zarówno grupy uczniów z podstawówki jak i z gimnazjum.  Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Ponadto celem programu jest:

- stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,

- poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,

- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,

- zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

- stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,

- tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,

- optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,

- promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,

- wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach wiosennej i jesiennej, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.

Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

 

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon