Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Szacowanie szkód wyrządzonych przez bobry

Opublikowano w dniu 2017.03.03 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Komunikaty

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone m.in. przez bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.

Oględzin i szacowania w/w szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Więcej informacji na http://bip.poznan.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa tel. 65 533 35 10 fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon