Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Warsztaty "Bezpieczny Senior"

Opublikowano w dniu 2018.03.13 przez Joanna Primel - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie we współpracy z Komenda Miejska Policji w Lesznie i Zespołem Dzielnicowych w Święciechowie zorganizowali warsztaty pn. "Bezpieczny Senior". Spotkanie odbyło się 12 lutego br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie. Głównym tematem było jak nie stać się ofiarą przestępstw, oszustw "na wnuczka", jak zapobiegać niebezpieczeństwom zagrażającym w domu, podczas spaceru oraz w ruchu drogowym. Spotkanie miało na celu kształtowanie właściwych postaw i zachowań, które wyeliminować mogą zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa dla seniorów.

Metoda "na wnuczka" to typowy przykład oszustw, jednak przestępcy wykorzystując dobroć osób starszych stosują różne sposoby i metody, żeby pozbawić ich oszczędności życia. Przeważnie ta forma oszustwa wygląda podobnie: w pierwszej kolejności oszust kontaktuje się telefonicznie, podaje się za wnuczka, najbliższego krewnego. Rozmowa jest prowadzona w taki sposób, że osoba starsza przekonana, że rozmawia z wnuczkiem, sama podaje dane tej osoby i wiele informacji, które oszust umiejętnie wykorzysta i poprowadzi dalszą rozmowę. Kolejnym etapem jest proszenie o pieniądze (informuje, że stało się coś złego i potrzebne są pieniądze lub trafiła się doskonała okazja na kupno samochodu lub uruchomienie biznesu itp.). Gdy osoba starsza zgadza się na wypłacenie pieniędzy oszust informuje, że osobiście nie może tych pieniędzy odebrać. Przyjdzie zaufany kolega.

Sprawcy podobnie podszywają się pod: policjantów, inkasentów, pracowników socjalnych, przedstawicieli firm itp.

Uczestnicy spotkania otrzymali poradnik "Bezpieczne Życie Seniorów" wydanego w ramach Wielkopolskiego Programu Profilaktycznego. Zawiera on diagnozę podstawowych zagrożeń związanych z aktywnością i funkcjonowaniem seniorów w społeczeństwie. Treść poradnika obejmuje szereg porad dotyczących życia codziennego.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że w sytuacji, gdy mają wątpliwości lub podejrzewają, że mają do czynienia z oszustem maja powiadomić Policję dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie,

ul. Strzelecka 6,
64-115 Święciechowa
tel./fax: (65)533-07-32
kom. 519-687-828

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon