""

XL Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2022.01.13 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

13 stycznia 2022 r. o godz. 13.00 w świetlicy przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie, ul. Ułańska 34 odbędzie się  XL Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:       
1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
4.     Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Święciechowa za rok 2021.
5.     Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji za rok 2021.
6.     Projekty uchwał:

1)     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032, 2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,
3)     zmieniająca uchwałę nr XX/172/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
4)     w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Święciechowa na lata 2021 -2024,
5)     w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Długie Stare z przeznaczeniem pod drogi,
6)     zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu,
7)     zmieniająca uchwałę Nr XIII/105/2000 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie Statutu Sołectw,
8)     w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.

7.     Wolne głosy i wnioski.
8.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
9.     Zakończenie.    

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon