""

Przypominamy o obowiązku składania Deklaracji podatkowych przez Osoby Prawne za rok 2022

Opublikowano w dniu 2022.01.14 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Urząd Gminy w Święciechowie przypomina OSOBĄ PRAWNYM o obowiązku składania Deklaracji podatkowych sporządzonych na formularzu według ustalonego wzoru w określonych terminach:

1. Deklaracja na podatek leśny w terminie do 15 stycznia.

2. Deklaracja na podatek rolny w terminie do 15 stycznia.

3. Deklaracja na podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia.

Wzory druków zostały umieszczone w załącznikach poniżej:

Deklaracja na podatek leśny

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik do deklaracji na podatek rolny nr 1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny nr 2

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości nr 1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości nr 2

Stawki podatków zostały umieszczone w załącznikach poniżej.

Podatek Leśny - (212,26 zł x 0,220 m3) = 46,6972 zł /1ha

Podatek Rolny - Uchwała XXXVII/333/2021

Podatek od nieruchomości - Uchwała XXXVII/332/2021


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon