""

Informacja dotycząca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Opublikowano w dniu 2022.01.13 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Rolnik

W celu zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechniania produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych, ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wprowadza ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

Miejsce do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty wyznaczyła rada gminy w drodze uchwały i jest to parking przy ul. Lasocickiej w Święciechowie (dz. nr 202). Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Rada gminy uchwaliła także regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na podstawie ustawy będą zwolnieni z opłaty targowej.

Miejsce do handlu jest czynne w piątki i soboty w godz.  8.00  -  13.00.

Sprzedający ma obowiązek utrzymania czystości i porządku w miejscu handlu.

Handel mogą prowadzić:

1) rolnik w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) 2) domownik - osoba bliska rolnikowi, która:

a) ukończyła 15 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Sprzedaż odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Tel. 655333521, e-mail: oswiata@swieciechowa.pl

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon