""

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar

Opublikowano w dniu 2021.12.30 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: @Przedsiębiorcy

Webinar: Zasady udzielania pomocy regionalnej od 2022 r.

11 stycznia 2022 r., godz. 10:00

Korzystanie z ulgi inwestycyjnej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE wymaga obecnie szerokiego spojrzenia z wielu perspektyw. Wynika to z wielu czynników wpływających na zasady korzystania z tej ulgi, z których w szczególności należy wymienić:

·         wprowadzenie nowej mapy pomocy regionalnej, dla której 2022 r. będzie pierwszym rokiem obowiązywania,

·         wprowadzenie zmian zasad unijnych, które pokrywają się z istotnymi zmianami przepisów krajowych wymuszonymi przez pandemię COVID-19 oraz chęć dodatkowego wsparcia inwestycji w Polsce,

·         rosnącą liczbę interpretacji podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych dot. PSI, które dają coraz większą wiedzę praktyczną na temat funkcjonowania tego instrumentu,

·         zmiany zaproponowanych w ramach "Polskiego Ładu”, które w istotny sposób mogą wpłynąć na sposób rozliczenia ulgi w ramach PSI.  

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego eksperci Deloitte omówią dla Państwa powyższe kwestie oraz ich wpływ na zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej.    

Agenda spotkania:

1.       Nowelizacja przepisów dot. Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), wraz ze wskazaniem wpływu nowelizacji na możliwość wydawania decyzji o wsparciu (DoW).

2.       Nowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027, w tym nowa mapa pomocy regionalnej.

3.       Możliwość kumulacji pomocy na inwestycje, otrzymanej w ramach PSI oraz innych instrumentów pomocowych.

4.       Przeniesienie (relokacja) działalności na terenie EOG, a udzielona pomoc publiczna – jak traktować przepisy, które weszły w życie w lipcu 2020 r.?

5.       Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz trendy interpretacyjne organów podatkowych dot. PSI i SSE, wraz z próbą oceny wpływu na praktykę zmian proponowanych w ramach „Polskiego Ładu”.  

Do kogo skierowane jest webinar?:  

Spotkanie skierowane jest głównie do prezesów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, a także szefów i pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych oraz działów rozwoju, innowacji i inwestycji w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji/SSE.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon