""

Ogłoszono ustny przetarg ograniczony do mieszkańców gminy na wydzierżawienie nieruchomości rolnych w miejscowości Niechłód

Opublikowano w dniu 2021.11.09 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg ograniczony do mieszkańców gminy na wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

Nieruchomość rolna położona w obrębie Niechłód oznaczona geodezyjnie:

- nr 56 o pow. 0,5000 ha w skład której wchodzi rola kl. V-0,5000 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027081/6 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,25 q pszenicy.

-nr 58 o pow. 0,1800 ha 0,5000 ha w skład której wchodzi rola kl. IV-a -0,1800 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027081/6 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,54 q pszenicy.

-nr 57/1 o pow. 0,0300 ha w skład której wchodzi rola kl. IVa-0,0300 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027240/9 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,0,08 q pszenicy.

- nr 55 o pow. 0,0900 ha w skład której wchodzi rola kl. IVa- 0,0900 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027240/9 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,25 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2021r. o godz . 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

Minimalne postąpienie wynosi 1,0 q pszenicy. Termin wnoszenia opłat za czynsz określono na 31 października każdego roku z góry, na konto Gminy Święciechowa .

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 7 grudnia 2021r. złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do przetargu na konkretną działkę. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie najpóźniej na dzień przed planowanym przetargiem

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4 , tel. 65 5333522.

Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon