""

Ogłoszenie Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat” – edycja 2021

Opublikowano w dniu 2021.11.24 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Konkurs

Informujemy, że 10 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 4298/2021 w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”, jako formuły promującej inicjatywy podejmowane w latach ubiegłych na rzecz rozwoju wolontariatu w Wielkopolsce, w ramach idei Wielkopolski Otwartej.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych, które w roku 2021 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich  realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskich wolontariuszy w 2021 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zgłoszenia dokonują, we własnym imieniu lub w imieniu wolontariusza organizacje pozarządowe, instytucje, inne podmioty, osoby prywatne i grupy nieformalne, które w roku 2021 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego inicjatywę wolontariacką na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Organizatora Konkursu –

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurswolontariat@rops.poznan.pl do dnia 26 listopada 2021 r., do godz. 23.59.

Informacji udziela: Michał Brożyński, michal.brozynski@rops.poznan.pl, tel. 61 858 45 35.


Formularz zgłoszeniowy

Uchwała o konkursie

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon