""

Lokal użytkowy w Święciechowie do wynajęcia !

Opublikowano w dniu 2021.11.05 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Święciechowie .

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Święciechowie przy ul. Ułańska 2 na działce nr 84. Powierzchnia lokalu wynosi 25,00m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku i składa się z pomieszczenia głównego i zaplecza socjalnego. Posiada instalacje energetyczną i wodno- kanalizacyjną. Działka, na której usytuowany jest lokal użytkowy przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lokal przeznaczony jest do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Umowa najmu na ww. lokal zawarta będzie na czas nieograniczony.

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1 m2 pow. użytkowej wynosi. 15,16zł plus podatek VAT 23%.

Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca.

Termin zagospodarowania : 2 miesiące od daty podpisania umowy najmu

Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł. w terminie do dnia 7 grudnia 2021r. w na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu . Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba , która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W dniu zawarcia umowy najmu , najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji (w wysokości 2 miesięcznego czynszu) zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu użytkowego w dniu opróżnienia lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4 ,

tel. 65 5333522.Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon